English version

sp4jaroslaw.w.interia.pl

 

 

 O NAS

O szkole

Kadra

Kronika
Historia

Patron

 INFORMATOR

Wydarzenia

Plan lekcji

Kontakt z nami

 SERWISY

Świetlica

Biblioteka

Pedagog

Rzecznik Praw Ucznia

 DZIAŁALNOŚĆ

Samorząd Uczniowski

Koła zainteresowań

Gazetka szkolna

Euroczwórka

Sport

 KLASYFIKACJA

Statystyka

Najlepsi uczniowie

Sukcesy uczniów

Złoci absolwenci

 ROZMAITOŚCI

Galeria

40-lecie

Nasze miasto

Bezpieczeństwo

Ciekawe strony

 

Unia europejska -

European Union, UE, związek państw europejskich, utworzony na mocy Traktatu
z Maastricht przez państwa-członków Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej), czyli Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy
i Wielką Brytanię.
1 stycznia 1995 członkami UE zostały: Austria, Finlandia i Szwecja, a 1 maja 2004 UE przyjęła 10 państw
z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej: Czechy, Cypr, Estonię, Litwę, Łotwę, Maltę, Polskę, Słowację, Słowenię i Węgry. Unia nie zastępuje Wspólnot: EWWiS, Euratomu i EWG, gdyż funkcjonują lub funkcjonowały (układ
o EWWiS wygasł w 2002) one nadal. W sensie formalnoprawnym UE nie jest organizacją międzynarodową, nie ma osobowości prawnej – nazywanie jej w ten sposób stanowi pewnego rodzaju skrót myślowy.

Źródło: www.wiem.onet.pl
 

EUROCZWÓRKA


  Szkolny Klub Europejski

Unia Europejska

Młodzieżowy serwis internetowy


Twórcy i opiekunowie:
mgr Grażyna Hajduk, mgr Teresa Kiper

Cele:

 • rozwijanie wiedzy o jednoczącej się Europie;
 • pogłębianie wiedzy o instytucjach europejskich;
 • zdobywanie wiedzy o krajach członkowskich;
 • poznawanie dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego;
 • szerzenie wiedzy o korzyściach płynących z integracji europejskiej.

Działania:

 • prowadzenie lekcji pod hasłem Nasza przyszłość w Europie;
 • uczestnictwo w Paradzie Schumana;
 • udział w debacie europejskiej w ZSTiO w Jarosławiu;
 • konkurs wiedzy o UE;
 • zbieranie informacji o Unii Europejskiej;
 • tworzenie materiałów szkoleniowych i poglądowo edukacyjnych;
 • zamieszczanie informacji i artykułów na łamach gazetki szkolnej;
 • uczestnictwo w programie CEO Listy do Europy;
 • konkursy: komputerowy, historyczny, przyrodniczy, plastyczny o tematyce europejskiej;
 • nawiązanie kontaktu z ambasadami krajów UE w celu pozyskania informacji na temat poszczególnych państw.

Partnerzy: