English version

sp4jaroslaw.w.interia.pl

 

 

 O NAS

O szkole

Kadra

Kronika
Historia

Patron

 INFORMATOR

Wydarzenia

Plan lekcji

Kontakt z nami

 SERWISY

Świetlica

Biblioteka

Pedagog

Rzecznik Praw Ucznia

 DZIAŁALNOŚĆ

Samorząd Uczniowski

Koła zainteresowań

Gazetka szkolna

Euroczwórka

Sport

 KLASYFIKACJA

Statystyka

Najlepsi uczniowie

Sukcesy uczniów

Złoci absolwenci

 ROZMAITOŚCI

Galeria

Święto Szkoły

Nasze miasto

Bezpieczeństwo

Ciekawe strony

ŚWIETLICA SZKOLNA


Pamiętnik 1 Pamiętnik 2 Pamiętnik 3 Pamiętnik 4 Z życia świetlicowej gromadki

Do świetlicy szkolnej uczęszcza 103 uczniów. Największą grupę stanowią pierwszoklasiści, drugoklasiści i trzecioklasiści. W zajęciach świetlicowych biorą także udział dzieci z klas czwartych, piątych a nawet szóstych.

 

Dziećmi opiekują się dwie wychowawczynie. Świetlica czynna jest w godzinach 6:45 - 16:00.

 

Bogata paleta różnych form działań podejmowanych w ramach zajęć świetlicowych sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dzieci, zaspokaja ich potrzeby, staje się źródłem wielu przeżyć, doświadczeń, przyczynia się do wzbogacenia wiadomości i umiejętności.

Różne  działania umożliwiają wychowankom świetlicy satysfakcjonujący ich wypoczynek i rozrywkę a ponadto podejmowanie czynności zgodnie z własnymi zamiłowaniami i zainteresowaniami.

Świetlica jest miejscem, w którym wychowawcy poprzez różnorodne działania starają się uatrakcyjnić pobyt dziecka przed lekcjami i po zajęciach.


Niektóre z podejmowanych przez świetlicę inicjatyw są ciekawe i godne zaprezentowania.

 

1. Uwrażliwianiu dzieci ma sztukę, przysparzaniu wielu doznań estetycznych sprzyjają systematyczne wyjścia na różne występy: malarstwa, grafiki, rysunku, fotografii, rzeźby, które odbywają się w "Małej Galerii", galerii "W korytarzu" usytuowanych w MOK oraz Galerii Rynek 6. Oglądaniu wystaw towarzyszy pozyskiwanie ciekawych informacji o twórcach każdej z nich, ponadto dzieci wykonują pamiątkowe zdjęcia oraz dokonują wpisów do Ksiąg pamiątkowych.

 

2. Dzieci w ramach zajęć świetlicowych wykonują oryginalne i ciekawe prace plastyczne posługując się różnymi technikami. Prace uczniów są wystawiane w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu. Tytuły niektórych wystaw to: "W zimowym nastroju", "Dary jesieni". Wystawom towarzyszy uroczyste otwarcie.

 

3. W świetlicy została założona Księga pt. "Pamiątkowe wpisy", do której wpisują swoje wrażenia, doznania osoby oglądające prace dzieci (nauczyciele, uczniowie, rodzice itp.). Dzieci wraz z wychowawczynią założyły "Świetlicowy pamiętnik", w którym umieszczają zdjęcia upamiętniające ważne, ciekawe chwile z życia świetlicy. Wychowankowie podpisują poszczególne zdjęcia wg własnych pomysłów, kolorują i ozdabiają karty pamiętnika.

 

4. Świetlica wychodzi poza środowisko szkolne, nawiązując współpracę z wieloma placówkami i włączając się w różnego rodzaju przedsięwzięcia.

  • Uczniowie ze świetlicy wyjeżdżają do Przemyśla na międzyświetlicowe przeglądy i konkursy, które sprzyjają: nawiązaniu nowych znajomości, prezentowaniu swoich umiejętności, wymianie doświadczeń, poznaniu innych świetlic. Dzieci uczestniczą w takich imprezach jak: Międzyświetlicowa Olimpiada Sportowa, Międzyświetlicowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, Międzyświetlicowy Przegląd Stroików Wielkanocnych, Międzyświetlicowy Przegląd "Baw się z nami origami".

  • Dzieci ze świetlicy biorą udział w spotkaniach w Katolickim Centrum Kultury w Jarosławiu, podczas których prezentowane są wiersze autorstwa mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, dzieci i młodzieży ze szkół, świetlic środowiskowych, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Grupy Poetyckiej. Utwory prezentują znane osoby z telewizji np. aktorka Ewa Błaszczyk, prezenterka telewizji regionalnej Beata Zarembianka itp.

  • Świetlica szkolna nawiązała współpracę z: Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Jarosławiu, Domem Wychowawczym Nr 2 prowadzonym przez Siostry Służebniczki oraz Stowarzyszeniem Brata Alberta w Jarosławiu, gdzie prezentują programy muzyczno - słowne.

  • W świetlicy odbywają się spotkania z poetką - Anną Gajdą, autorką tomików między innymi: "Nasz świat", "Poszukajmy wiosny". Wspólne spotkania sprzyjają uwrażliwianiu dzieci na piękno poezji, stanowią doskonałą okazję do zadawania pytań, słuchania utworów poetki oraz podjęcia próby układania krótkich wierszyków inspirowanych: porą roku, ważnym świętem, wydarzeniem, otaczającą dzieci rzeczywistością.

  • Z inicjatywy jednej z wychowawczyń świetlicy odbywają się spotkania grupy dzieci chętnych do pisania wierszy z poetką Anną Gajdą. Owocem tych spotkań są wspólnie napisane wiersze pt. "Nasze miasto", "Nasza ulica", "Nasz dom". Jeden z wierszy został przeczytany przez aktorkę Ewę Błaszczyk podczas spotkania pod hasłem "Pisane sercem" w Centrum Kultury Katolickiej.

  • Uczniowie ze świetlicy biorą udział w spotkaniach o charakterze integracyjnym pod hasłem "Festiwal Kolęd i Pastorałek", które odbywają się w Szkole Podstawowej w Zarzeczu.

5. W świetlicy odbywa się uroczyste pasowanie uczniów na świetlicowego kolegę i świetlicową koleżankę. 

 

6. W świetlicy została założona tablica "Nasze osiągnięcia i sukcesy", na której umieszczone są dyplomy, wyróżnienia za udział dzieci w różnych imprezach i uroczystościach.

 

7. Uczniowie ze świetlicy poznają ciekawe miejsca w swoim rodzinnym mieście oraz związane z nimi wydarzenia historyczne np.: Izbę Pamięci Narodowej, Muzeum, Opactwo Sióstr Benedyktynek.

 

8. Wychowawcy ze świetlicy wzbogacają swój warsztat zawodowy, wymieniają doświadczenia między innymi poprzez systematyczny udział w spotkaniach i konferencjach z metodykiem ds. świetlicowych i zajęć pozalekcyjnych, które odbywają się raz w miesiącu w Przemyślu.

 

9. Wyjście świetlicy poza szkołę do środowiska lokalnego, stało się impulsem do napisania artykułów o życiu placówki, które zostały zamieszczone w "Nowinach", "Życiu Podkarpackim", "Wiadomościach Powiatowych" oraz "Naszym Dzienniku".


Różnorodne formy pracy podejmowane w świetlicy mają pozytywny wymiar, ponieważ:

- sprzyjają angażowaniu się w działania całej osobowości wychowanka, jego zmysłów, uczuć, woli,

- wyzwalają twórcze myślenie i działanie,

- przyczyniają się do rozwoju osobowości u dzieci,

- dają możliwość dzieciom rozwoju własnych zainteresowań i upodobań,

- stają się źródłem pozytywnych doświadczeń i estetycznych przeżyć,

- sprzyjają pełnemu zaangażowaniu się dzieci w podejmowane przedsięwzięcia i godnemu reprezentowaniu świetlicy poza szkołą,

- stają się źródłem wzruszeń i wspomnień,

- sprzyjają integracji grupy świetlicowej,

- przyczyniają się do tworzenia odpowiedniego klimatu i specyficznego charakteru miejsca jakim jest świetlica szkolna.