English version

sp4jaroslaw.w.interia.pl

 

 

 O NAS

O szkole

Kadra

Kronika
Historia

Patron

 INFORMATOR

Wydarzenia

Plan lekcji

Kontakt z nami

 SERWISY

Świetlica

Biblioteka

Pedagog

Rzecznik Praw Ucznia

 DZIAŁALNOŚĆ

Samorząd Uczniowski

Koła zainteresowań

Gazetka szkolna

Euroczwórka

Sport

 KLASYFIKACJA

Statystyka

Najlepsi uczniowie

Sukcesy uczniów

Złoci absolwenci

 ROZMAITOŚCI

Galeria

40-lecie

Nasze miasto

Bezpieczeństwo

Ciekawe strony

RZECZNIK PRAW UCZNIA - punkty ujemne


obowiązki uczniaprawa ucznianagrody i karypunkty dodatnierzecznik

Lp.  PUNKTY UJEMNE Ilość punktów
osoby ustalające liczbę punktów
 
1 Spóźnienie się na lekcję 2 nauczyciele
2 Nieusprawiedliwiona godzina lekcyjna 5
3 Nie wywiązywanie się z pełnionych funkcji lub powierzonych zadań 5
4 Brak obuwia zastępczego 3
5 Przeszkadzanie na lekcji 2
6 Nie reagowanie na uwagi i upomnienia nauczyciela 5
7 Nie wykonywanie poleceń nauczyciela 5
8 Aroganckie traktowanie nauczyciela, pracownika szkoły i innych osób 10
9

Ignorowanie nauczyciela w szkole i poza nią

5
10 Wulgarny, niekulturalny i arogancki sposób bycia 5 - 20
11 Niedbały, wyzywający wygląd ucznia (malowanie paznokci, makijaż, farbowanie włosów) 5 - 10
12 Zaśmiecanie otoczenia 5
13 Dewastowanie i świadome niszczenie mienia szkolnego  
a) zniszczenia możliwe do usunięcia bez nakładów finansowych (np. umycie, wyczyszczenie) 10
b) zniszczenia trwałe lub wymagające częściowej lub całkowitej wymiany sprzętu 20 + zwrot kosztów
14 Świadome niszczenie rzeczy innych osób 20 + zwrot kosztów
15 Wyłudzanie rzeczy i pieniędzy 30 + zwrot
16 Kradzież 30 + zwrot
17 Pogróżki i zaczepianie słowne 5 - 10
18 Zaczepianie fizyczne 5 - 10
19 Udział w bójce 20
20 Naśmiewanie się i szydzenie z innych 10 - 20
21 Obojętność wobec rażących zachowań kolegów 5 - 10
22 Dopingowanie do bójki 5 - 10
23 Kłamstwo 5 - 10
24 Opuszczanie terenu szkoły bez zezwolenia w czasie lekcji lub przerw 10
25 Zachowanie narażające na szwank dobre imię szkoły (dyskoteki, wyjścia i wyjazdy do kina, teatru itp.) 20
26 Posiadanie przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu (noże, petardy, latarki laserowe, pistolety) 20
27 Użycie przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu 30
28 Palenie papierosów 20
29 Spożywanie alkoholu 30
30 Używanie środków odurzających 30
31 Rozprowadzanie środków odurzających 50
32 Fałszowanie ocen, podpisów 30
33 Niszczenie dokumentów szkolnych (dzienniki, zeszyty uwag itp..) 50
34 Konflikt z prawem 50
35 Upomnienie wychowawcy za uzyskanie co najmniej 3 uwag negatywnych dotyczących tego samego przewinienia 5 wychowawca
(XI, I, III, VI)
36 Nagana dyrektora szkoły za wielokrotne nieprzestrzeganie obowiązków wynikających z Kodeksu Ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem naruszania zapisów dotyczących dbałości o dobro szkoły i jej społeczności 50 dyrektor szkoły