English version

sp4jaroslaw.w.interia.pl

 

 

 O NAS

O szkole

Kadra

Kronika
Historia

Patron

 INFORMATOR

Wydarzenia

Plan lekcji

Kontakt z nami

 SERWISY

Świetlica

Biblioteka

Pedagog

Rzecznik Praw Ucznia

 DZIAŁALNOŚĆ

Samorząd Uczniowski

Koła zainteresowań

Gazetka szkolna

Euroczwórka

Sport

 KLASYFIKACJA

Statystyka

Najlepsi uczniowie

Sukcesy uczniów

Złoci absolwenci

 ROZMAITOŚCI

Galeria

40-lecie

Nasze miasto

Bezpieczeństwo

Ciekawe strony

RZECZNIK PRAW UCZNIA - punkty dodatnie


obowiązki uczniaprawa ucznianagrody i karypunkty ujemnerzecznik

Lp.

PUNKTY DODATNIE

Ilość punktów osoby ustalające liczbę punktów

 Udział w konkursach i zawodach 

1 Udział w konkursach przedmiotowych:   organizator
lub nauczyciel przedmiotu
a) udział w etapie szkolnym 3
b) udział w etapie międzyszkolnym 10
c) udział w etapie powiatowym lub rejonowym 20
d) udział w etapie wojewódzkim 30
e) dodatkowo:  
    za wyróżnienie 2
    za zajęcie miejsca III 3
    za zajęcie miejsca II 4
    za zajęcie miejsca I 5
    laureat konkursu wojewódzkiego 20
2 Udział w zawodach sportowych:   nauczyciele wychowania fizycznego
a) udział w etapie szkolnym 2
b) udział w etapie międzyszkolnym 10
c) udział w etapie powiatowym 15
d) udział w etapie rejonowym 20
e) udział w etapie wojewódzkim 30
f) dodatkowo:  
    za zajęcie miejsca III 3
    za zajęcie miejsca II 4
    za zajęcie miejsca I 5

 Aktywność społeczna 

1 Pomoc w przygotowaniu imprezy (uroczystości):    
a) klasowej 1 - 5 wychowawca
b) szkolnej 5 - 10 organizator
c) środowiskowej 10 - 15
2 Praca na rzecz:    

a) klasy - za każdą inicjatywę

2 wychowawca
b) szkoły lub środowiska   organizator
lub wychowawca
    - surowce wtórne 1 - 10
    - poczet sztandarowy 5
    - za każdą inicjatywę 5
3 Systematyczna pomoc kolegom w nauce:   wychowawca
a) z własnej inicjatywy max 15 w półroczu
b) z inicjatywy innej osoby max 10 w półroczu
4 Praca na rzecz innych, działalność charytatywna:   wychowawca
a) ciasto (kanapki) 7
b) fanty 3
c) inne działania 1 - 5

 Kultura osobista 

1 Wyjątkowa kultura osobista i subtelność 10 wychowawca
raz w semestrze
2 Wyjątkowa dbałość o estetyczny wygląd 5
3 Odwaga cywilna 5 wychowawca za każdą uwagę
4 Przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności 10

 Stosunek do obowiązków szkolnych 

1 Szczególne zaangażowanie w przygotowanie do lekcji (dodatkowe przygotowanie pomocy, referat, itp.) max 5 nauczyciel przedmiotu
2 Wyjątkowa pilność i obowiązkowość 10 wychowawca
raz w semestrze
3 Wzorowa frekwencja (od 95 do 100%) 5 wychowawca
raz w semestrze
4 Pełnienie w sposób odpowiedzialny określonej funkcji w samorządzie klasowym 5 wychowawca
5 Pełnienie w sposób odpowiedzialny określonej funkcji w samorządzie szkolnym 7 opiekun SU
6 Pochwała wychowawcy za uzyskanie co najmniej 3 pozytywnych uwag dotyczących tego samego obszaru 5 wychowawca
(IX, I, III, VI)
7 Pochwała dyrektora szkoły za szczególną aktywność ucznia w pracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, wzorową postawę oraz godne reprezentowanie szkoły 50 dyrektor szkoły