◊ Rada Rodziców rok szkolny 2014/2015  

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW

 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

 

 

                1.     Jan Wygnaniec – przewodniczący

                                      2.     Joanna Harpula – zastępca przewodniczącego

   3.     Joanna Chmura – skarbnik

       4.     Elżbieta Czwakiel – sekretarz

      5.     Magdalena Szram – członek

 6.     Edyta Kopciuch – członek

               7.     Bernadeta Korczewska – członek

8.     Dorota Łepska – członek

 

 

Uprawnieni do dysponowania środkami Rady Rodziców:

 

1.     Jan Wygnaniec

 2.     Joanna Harpula

 3.     Joanna Chmura

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
© sp4j - 2014r