Napisali o nas w prasie ...  rok szkolny 2015/2016

Uczniowie SP nr 4 w reklamie Podziemnego Przejścia Turystycznego

Czwórka w Sali Lustrzanej - Jarosław.pl
Radio Fara - audycja (Homilja, Wystąpienie Pani Dyrektor, Spektakl)
Kuratorium Oświaty Rzeszów
Twoja TV - wideo
Gazeta Nowiny z dnia 02.12.2015
 
Gazeta Jarosławska Nr 51 z dnia 17.12.2014
 
 
Nowiny z dnia 03.12.2014 - strona 9
 
 
Życie Podkarpackie nr 49 z dnia 03.12.2014 - strona 25
 
 
Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia Nr 9/2013 - październik/listopad 2013r. - strona32. - artykuł: Małgorzaty Młynarskiej / foto: M. Młynarska (2)
 
Chroń Dziecięce Uśmiechy - przeglądy stomatologiczne w sp4j
 
Gazeta jarosławska nr 36 - 4 września 2013r. - 10 września 2013r. - artykuł BK, fot. SP4
 
 
rok szkolny 2011/2012
Gazeta jarosławska nr 48 (743) 30.11-6.12.2011 str.14 artykuł wu zet.
 
Gazeta jarosławska  - 8 czerwca 2011r. (nr 23) str. 15. artykuł red. wu zet
 
rok szkolny 2010/2011
Gazeta jarosławska  - 24 marca 2010r. (nr 12) str. 13. artykuł tekst i foto wu zet.
 
rok szkolny 2009/2010
Gazeta jarosławska  - 11 listopada 2009r. str. 13. artykuł red. mmc.
 
Gazeta jarosławska  - 10 czerwca 2009r. str. 9. artykuł red. Piotr Czech.
 
Życie Podkarpackie nr 9 (2130) - 4 marca 2009r. str. 2. artykuł red. MM.
 
Życie Podkarpackie nr 9 (2130) - 4 marca 2009r. str. 32. artykuł red. p. Ewy Kłak-Zarzeckiej.
 
Życie Podkarpackie nr 46 (2114) - 12 listopada 2008r. str. 8.
 
rok szkolny 2007/2008
Nowiny (nr 89) środa 9 maja 2007 - Młodzi dziennikarze w redakcji Nowin - uczniowie z koła informatycznego i dziennikarskiego podczas odwiedzin Redakcji Nowin w Rzeszowie (ul. Kraszewskiego 2).
 
Życie Podkarpackie - "Jasełek czas" występ uczniów klasy III a.
 
© sp4j - 2014