◊ PLAN LEKCJI rok szkolny 2018/2019  

Plan lekcji dla klas IV
KLASY I , KLASY II, KLASY III, KLASY V, KLASY VI,KLASY VII, KLASY VIII
 
  IV a IV b IV c IV d IV e
Piotr Czech Joanna Matusz-Smorąg Izabela Kowalska Agnieszka Wilk-Lesiak Beata Łuc - Piela 
23 2 22 24 31
poniedziałek 1 23 j. polski 2 przyroda            
2 23 j. angielski 2 j. angielski     24 j. polski    
3 23 przyroda 2 matematyka     35 basen / j. ang.    
4 D2 religia 2 j. polski 16 przyroda 34 basen / inf.    
5 11 matematyka   --- / w. f. 16 j. polski 36 j. ang.  / w. f. 15 j. polski
6   --- / basen       basen / w. f. 16 matematyka   basen / w. f.
7   --- / basen       basen / w. f.       basen / w. f.
8         22 historia      31 matematyka
9         22 muzyka     31 historia
10                 34 informatyka
wtorek 1   basen / ---   --- / basen       --- / basen    
2   basen / ---   --- / basen       --- / basen    
3 2 historia D2 technika     24 religia     
4 D2 j. angielski D1 matematyka     12 j. polski    
5 16 j. polski 13 j. polski 14 j. polski K w. f. / j. ang.    
6 16 matematyka   w. f. / --- 14 matematyka 15 przyroda 13 j. angielski
7       w. f. / --- 14 religia 15 matematyka 13 matematyka
8         22 przyroda     31 religia
9         22 j. angielski     31 j. polski
10                    
środa 1 23 matematyka         24 j. polski    
2 23 j. polski D1 historia     24 matematyka    
3   w. f. / w. f. 2 przyroda     14 historia    
4   w. f. / w. f. 2 religia     22 plastyka 11 matematyka
5 15 technika 34 informatyka   w. f. / basen 36 j. ang. / ---   w. f. / basen
6     16 j. polski   w. f. / basen       w. f. / basen
7     16 j. angielski 14 j. polski     D1 j. polski
8         22 matematyka     23 j. angielski
9         22 j. angielski     23 muzyka
10                    
czwartek 1     2 plastyka     24 j. ang. / ---    
2 23 j. polski D2 muzyka     11 przyroda    
3 D2 plastyka D1 j. polski     24 j. polski    
4 D1 j. angielski 2 j. angielski     35 muzyka    
5 14 religia 12 matematyka 16 j. polski 15 matematyka    
6 14 matematyka   --- / w. f. 16 j. angielski   --- / w. f. D1 matematyka
7         D1 matematyka     22 j. polski
8         22 technika     31 religia
9         34 informatyka     33 przyroda
10                 31 technika
piątek 1       basen / ---            
2 23 przyroda   basen / ---     24 j. polski    
3 34 informatyka 2 matematyka     36 w. f. / j. ang.    
4 D1 muzyka D2 religia     24 technika    
5 13 j. polski D1 j. polski 14 j. polski 24 religia 12 przyroda
6 13 godz. wych. 16 godz. wych. 22 godz. wych.  24 godz. wych.  14 godz. wych.
7         22 matematyka 35 inf. / --- 31 j. angielski
8         22 religia      31 plastyka
9         22 plastyka     31 j. polski
10                    
 
© sp4j - 2018r