English version

sp4jaroslaw.w.interia.pl

 

 

 O NAS

O szkole

Kadra

Kronika
Historia

Patron

 INFORMATOR

Wydarzenia

Plan lekcji

Kontakt z nami

 SERWISY

Świetlica

Biblioteka

Pedagog

Rzecznik Praw Ucznia

 DZIAŁALNOŚĆ

Samorząd Uczniowski

Koła zainteresowań

Gazetka szkolna

Euroczwórka

Sport

 KLASYFIKACJA

Statystyka

Najlepsi uczniowie

Sukcesy uczniów

Złoci absolwenci

 ROZMAITOŚCI

Galeria

40-lecie

Nasze miasto

Bezpieczeństwo

Ciekawe strony
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza pomoc - ratownicy są wśród nas - grudzień 2007

 


Pierwsza pomoc – jak najszybsza pomoc sanitarna udzielona osobom poszkodowanym polegająca na wykonaniu czynności ratunkowych, które są niezbędne i możliwe do wykonania w danej sytuacji.


    Nasza szkoła wzięła aktywny udział w realizacji programu "Pierwsza pomoc - ratownicy są wśród nas".
Zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zostały przeprowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Adresatami programu byli uczniowie klas II i III kształcenia zintegrowanego. W dniach od 11.12.2007r. do 14.12.2007r. podczas zajęć z edukacji motoryczno - zdrowotnej dzieci zostały przeszkolone przez nauczycieli: mgr Teresę Bielę
i mgr Urszulę Gierczak.

Zajęcia praktyczne z wykorzystaniem metod aktywizujących i fantomów zostały dostosowane do możliwości psychofizycznych uczniów. Dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczniowie otrzymali podręcznik pt. "Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy", celem utrwalenia zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności dotyczących podstawowych czynności ratujących życie.
 

Na zdjęciach uczniowie klasy II "d" i klasy II "a" podczas ćwiczeń na fantomach.

fot. grzekul1