English version

sp4jaroslaw.w.interia.pl

 

 

 O NAS

O szkole

Kadra

Kronika
Historia

Patron

 INFORMATOR

Wydarzenia

Plan lekcji

Kontakt z nami

 SERWISY

Świetlica

Biblioteka

Pedagog

Rzecznik Praw Ucznia

 DZIAŁALNOŚĆ

Samorząd Uczniowski

Koła zainteresowań

Gazetka szkolna

Euroczwórka

Sport

 KLASYFIKACJA

Statystyka

Najlepsi uczniowie

Sukcesy uczniów

Złoci absolwenci

 ROZMAITOŚCI

Galeria

Nasze miasto

Bezpieczeństwo

Ciekawe strony

MONOGRAFIA SZKOŁY - Z OKAZJI 40-LECIA

 


Słowo wstępne

      Każdy jubileusz w życiu człowieka jest zawsze wspomnieniem, powrotem do miejsc, zdarzeń i ludzi. Jubileusz 40–lecia Szkoły jest czymś więcej, bo kryje się za nim niewymierna praca nauczycieli i cała rzesza jej uczniów oraz absolwentów. Obchody jubileuszowe są również szczególną okazją do refleksji nad dorobkiem społeczności szkolnej.

Budowany przez wiele lat wizerunek popularnej „Czwórki” i jej ucznia nigdy nie był dziełem przypadku, bo „duch” tej szkoły osadza się w zbiorze wartości uznawanych za najważniejsze, a poziom kompetencji zawodowych
i doświadczeń wnoszonych przez osoby projektujące indywidualny rozwój młodego człowieka mają na niego wpływ decydujący. To wyjątkowe miejsce wspólnego tworzenia, którego sens istnienia zawsze wyznaczają uczniowie ze swoimi marzeniami, aspiracjami, a także ze swoją naturalną ciekawością poznawania świata.

Wyjątkowa troska i zaangażowanie nauczycieli podczas codziennej rzeczywistości szkolnej o rozwój dziecka staje się źródłem ich twórczości pedagogicznej, która obejmuje realizacje autorskich programów, projektów
i przedsięwzięć edukacyjnych. Dzięki temu twórczy nauczyciel i zdolny uczeń mogą tu wspólnie zaistnieć. Zapisane karty historii szkoły zawierają liczne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe, które w każdym roku szkolnym odnoszą uczniowie na forum miasta, powiatu i regionu.

Wypracowana koncepcja pedagogiczna naszej szkoły koncentruje się na drugim człowieku, a przede wszystkim na uczniu. To wzajemny szacunek najważniejszych podmiotów w edukacji we współpracy z domem rodzinnym pozwala budować poczucie własnej wartości młodego człowieka. Stad też kształcimy pożądane i oczekiwane cechy osobowościowe, przy postawionych jednocześnie wysokich, lecz realnych wymaganiach. Bo tu, w tej szkole, etyka
i serce maja tę samą rangę, co wiedza i umiejętności, ponieważ chcemy być rzeczywistym i wiarygodnym miejscem wspierania rozwoju osobistego każdego ucznia.

Nauczyciele tej szkoły chętnie podejmują nowe wyzwania, które dają możliwość zaprezentowania wdrożonych działań edukacyjnych w szerokim gronie polskich szkół twórczych i ambitnych. Dzięki temu udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła
z klasą” pozwolił zdobyć nam ten zaszczytny tytuł, który utwierdza przekonanie, że nauczyciele „Czwórki” potrafią rzetelnie wypełniać swoje nauczycielskie powołanie.

Społeczność szkoły to nie tylko jej uczniowie, nauczyciele i rodzice, ale również pracownicy administracji i obsługi, bez udziału których wizerunek szkoły nie mógłby być tak wyrazisty.

Z całą pewnością szkoła ma również sojuszników wśród władz Miasta Jarosławia i władz oświatowych, a także wśród osób i instytucji, których działania wspomagają jej rozwój i mają znaczący wpływ na obraz szkoły w środowisku lokalnym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego

Filomena Górecka - Bedla


Cała monografia do ściągnięcia tutaj

  PDF [7,91 MB]