◊ BIBLIOTEKA rok szkolny 2014/2015 REGULAMIN  LEKTURY

 
 
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie.

2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki, w tym tylko jedną lekturę, na okres dwóch tygodni.

3. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne uszkodzenia.

4. Wypożyczone książki należy szanować.

5. Jeśli czytelnik nie przeczytał książki, może uzyskać prolongatę na następny okres pod warunkiem, że poprosi o to przed upływem terminu zwrotu.

6. Na miejscu w bibliotece można skorzystać z księgozbioru podręcznego i czasopism.

7. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki winny być obowiązkowo zwrócone do biblioteki.

8. Książkę zagubioną lub zniszczoną winien uczeń odkupić względnie ofiarować w zamian inną, uznaną przez bibliotekarza za równowartościową.

9. W bibliotece obowiązuje cisza.
 
 
 
 
 
 
© sp4j - 2015r