◊ BIBLIOTEKA rok szkolny 2017/2018 REGULAMIN  LEKTURY

BIBLIOTEKA CZYNNA

PONIEDZIAŁEK 7.30 – 16.00
WTOREK          7.30 – 16.00
ŚRODA            7.15 – 15.15
CZWARTEK      7.15 – 16.00
PIĄTEK            7.30 – 15.15

Bibliotekarki: Elżbieta Musur, Aneta Lenart.
 
Księgozbiór rozmieszczony jest w następujących działach:
 


Literatura popularnonaukowa

Środowisko – Śr.
Geografia – Gr.
Historia Polski – H. Pol.
Historia powszechna – H. Pow.
Nauczanie j. polskiego – N. j. pol.
Historia sztuki – H. SZ.
Literaturoznawstwo – LIT.
Pedagogika, Wychowanie – Ped.
Biografie – B. F.
Testy, sprawdziany – T.S.
Informatyka – Inf.
Księgozbiór podręczny – Podr.
Nauczanie matematyki – N. Mat.
Nauczanie muzyki – N. Muz.
Nauczanie techniki – N. T.
Nauczanie historii – N. H.
Nauczanie wychowania fizycznego – N W F
Nauczanie plastyki – N. P.
Edukacja wczesnoszkolna – E. W.

Literatura piękna

Poezja, dramat – Pd
Powieści i opowiadania historyczne – H
Powieści i opowiadania przygodowe – P
Powieści i opowiadania obyczajowe – Ob
Powieści i opowiadania przyrodnicze – Prz
Baśnie i legendy – B
Bajeczki i wierszyki – Bw
Powieści i opowiadania dla klas młodszych – Km
Powieści i opowiadania religijne – R
Powieści – Pow
Powieści fantastycznonaukowe - Pf
Lektury – L

 
 
© sp4j - 2015r