Ogłoszenia

KONSULTACJE NAUCZYCIELIKonsultacje nauczycieli - plik do pobrania

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu na rok szkolny 2019/2020


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gmine Miejską Jarosław


REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu na rok szkolny 2019/2020


Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych

Kampania informacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Ulotka informacyjna dotycząca rekrutacji str.1
Ulotka informacyjna dotycząca rekrutacji str.2
Oferta szkół ponadpodstawowych w województwie podkarpackim
Prezentacja dotycząca rekrutacji

"Przez ciernie do gwiazd”

SZANOWNI RODZICE, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks.  Bronisława Markiewicza zaprasza do wzięcia udziału  w Uniwersytecie Dzieci realizowanego w ramach projektu POWR.03.01.00-IP.08-00-T091/18 "Przez ciernie do gwiazd”. Projekt dedykowany jest dla  dzieci w wieku 7-15 lat. Udział w Uniwersytecie Dzieci jest całkowicie bezpłatny.PRZEZ CIERNIE DO GWIAZD - informacja dla rodziców
PRZEZ CIERNIE DO GWIAZD - formularz rekrutacyjny rodzica-opiekuna prawnego
PRZEZ CIERNIE DO GWIAZD - formularz rekrutacyjny ucznia
PRZEZ CIERNIE DO GWIAZD - Magdalena_Lezucha - KONTAKT
PRZEZ CIERNIE DO GWIAZD - PLAKAT

Zakres ubezpieczenia NNW GothaerZakres ubezpieczenia NNW Gothaer

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu informuje,
że w sprawie skarg i wniosków przyjmuje strony w każdy piątek od godz. 9.30 do 11.30